Tag: odpady

Kto jest właścicielem odpadów komunalnych?

W dyskusji nad nowelizacją zasad gospodarki odpadami komunalnymi czasami zdarza mi się spotykać ze stwierdzeniem, że w wyniku wprowadzanych zmian gminy przejęły własność odpadów komunalnych. Hasło przejęcia własności odpadów przez gminę stanowi często publicystyczne wyjaśnienie sensu wprowadzanych zmian. Z perspektywy prawnika hasło to wymaga kilku słów komentarza.