Tag: Pielęgniarki i położne

Compliance 2015 – 5 głównych wyzwań

Rok 2014 upłynął pod znakiem daleko idących zmian w przepisach prawa mających szczególnie duże znaczenie dla przedsiębiorców farmaceutycznych. Wynika to z faktu, że zmiany te jednocześnie rodzą szereg możliwości biznesowych, ale także mogą stanowić pole do potencjalnych naruszeń. Będzie to rodziło m.in. potrzebę aktualizacji i uszczelnienia wewnętrznego systemu compliance przedsiębiorcy. […]

Pielęgniarki i położne będą odpowiadać za recepty

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, od 1 stycznia 2016 r. uzyskają one uprawnienia do ordynacji recept, kontynuacji preskrypcji na produkt leczniczy, przepisany wcześniej przez lekarza oraz do wystawienia skierowań na niektóre badania diagnostyczne. O szczególnych zasadach przyznających uprawnienia w zakresie preskrypcji pielęgniarkom i położnym pisaliśmy wcześniej […]