Tag: ppp

Poznań wybuduje spalarnię z partnerem prywatnym – szansa na nowe otwarcie rynku PPP w Polsce

Miasto Poznań oraz SITA Zielona Energia sp. z o. o. podpisały 8 kwietnia br. umowę na budowę spalarni odpadów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Partner prywatny zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, a następnie do eksploatacji przez 25 lat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Instalacja ma zostać oddana do […]

Co nowego w Poznaniu?

Postępowanie PPP pod nazwą „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt 1” powoli dobiega końca. Termin składania ofert w postępowaniu upłynął 15 listopada 2012 r. Oferty złożyły trzy podmioty: Articulus sp. z o. o., ITPOK Poznań sp. z o. o. sp. k. oraz SITA – Zielona Energia sp. z […]

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON (Poznań, 19-20 listopada)

Miło nam jest poinformować, że nasza kancelaria została oficjalnym partnerem szesnastej edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada br. w Poznaniu. W czasie kongresu Marcin Krakowiak i Katarzyna Kuźma, nasi eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, wystąpią z prelekcjami dotyczącymi m.in. wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego […]

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”

W dniach 15-17 października w Haston City Hotel we Wrocławiu odbędzie się IX edycja Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. W czasie konferencji nasz ekspert z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Magdalena Zabłocka, wygłosi prelekcję pt. „Projekty hybrydowe. Doświadczenia w realizacji pionierskiego modelu PPP w gospodarce odpadami”, […]

Wygrana DZP przed KIO – harmonogram postępowania zgodny z założeniami Miasta

W dniu dzisiejszym Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie złożone przez jednego z partnerów prywatnych biorących udział w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa i eksploatacja spalarni odpadów w Poznaniu (sygn. akt KIO/UZP 1756 /12). Partner prywatny zaskarżył […]

Parę uwag o dialogu konkurencyjnym

W przypadku, gdy wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia PPP następuje zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP (w trybie regulowanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych) możliwe jest zastosowanie procedury dialogu konkurencyjnego. Elementem wyróżniającym dialog od innych trybów konkurencyjnych udzielania zamówień publicznych jest możliwość wypracowania optymalnych – z punktu […]

Podmiot trzeci niezbędnie konieczny

Stopień inwencji i pomysłowości związany z interpretacją zagadnień dotyczących podmiotów trzecich bije wszelkie rekordy. Być może jest to związane z upałem, być może z Euro, a może z olimpiadą. Niezależnie od przyczyny, skutki są – moim zdaniem – zdumiewająco-zatrważające!!! Jak wiemy jednym z podstawowych obowiązków spoczywających na gminach jest budowa […]

Ustawodawca zawsze „wie lepiej”

Ustawodawca wierzy w swą siłę sprawczą i w magię słowa zaklętego w ustawie. W zależności od przypadku regulacja ma na celu usprawnienie, ułatwienie, odbiurokratyzowanie, uelastycznienie, ograniczenie  barier… Co ciekawe, większość ustaw to nowelizacje poprzednio przyjętych przepisów, które zapewne także miały usprawnić, ulepszyć, ułatwić, itp. Czytając uzasadnienie do Ustawy o PPP […]