Tag: prawo farmaceutyczne

Opiniowanie lokali przeznaczonych na hurtownię przez WIF

Zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego wniosek skierowany do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej powinien zawierać m.in. opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię. Niemniej praktyka pokazuje, że działania opiniodawcze podejmowane przez organ potrafią wykroczyć poza wskazaną wyżej kompetencję.

WSA potwierdza istnienie domniemania rękojmi aptekarzy

Istnieje domniemanie, że każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i spełniający warunki formalne wskazane w Prawie farmaceutycznym daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Domniemanie to może zostać obalone dopiero przez prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego – takie stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2014 r.

Co dalej z zakazem reklamy aptek?

Choć w mediach mówi się wciąż o konieczności i możliwościach dookreślenia zakresu zakazu reklamy aptek w ramach nowelizacji Ustawy refundacyjnej, to projekt opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia pomija tę kwestię milczeniem. Dyskusja nad nowelizacją jest jednak wciąż aktualna – temat jest niezwykle istotny, a obecnie obowiązujące rozwiązania dalece niezadowalające. Za […]

WIF o reklamie aptek

Opublikowano już 15 wyroków dotyczących zakazu reklamy aptek, po jego zaostrzeniu 1 stycznia 2012 r. Aptekarze i prawnicy wypatrują jednak z niecierpliwością uzasadnień dotyczących meritum sprawy, których póki co brak. Takie uzasadnienie być może zostanie opublikowane w związku z ostatnimi wyrokami WSA w Warszawie. Tymczasem postanowiliśmy na łamach bloga przyjrzeć […]

Podatek VAT za usługi ośrodka w ramach badań klinicznych

Z uwagi na ciągle pojawiające się wątpliwości przypominamy, iż zgodnie z wyrokiem NSA w sprawie I FSK 406/12, usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Tym samym podlegają opodatkowaniu wg podstawowej stawki 23%. Z pełnym uzasadnieniem wyrokiu można zapoznać się tutaj.

Opłata na start za rozpoczęcie badania klinicznego

W ostatnim czasie coraz więcej ośrodków publicznych uzależnia rozpoczęcie prowadzenia badań klinicznych od opłacenia przez sponsora określonych kosztów administracyjnych (tzw. „start-up fee”). Na powyższą „opłatę” składać się mają ryczałtowo wyliczone koszty ośrodka związane z rozpatrywaniem dokumentacji sponsora oraz negocjowaniem umowy o prowadzenie badania klinicznego.

Kolejna rewolucja w regulacjach badań klinicznych?

Długo wyczekiwana ustawa o badaniach klinicznych może znowu nie doczekać się złożenia pod laskę marszałkowską, gdyż w ostatnich dniach tempa nabrał unijny projekt Rozporządzenia w sprawie badania klinicznych. W dniu 11 września 2012 r., projekt został zgłoszony do pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim.

Zmiany w Pharmacovigilance

5 września 2012 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który ma na celu wprowadzenie rozwiązań z Dyrektywy 2010/84/UE regulujących zakres nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Poniżej opisujemy podstawowe zmiany proponowane w nowelizacji wraz z krótkim praktycznym omówieniem.