Tag: prawo farmaceutyczne

Czy Minister Zdrowia rozstrzygnie wątpliwości przedsiębiorców

Ustawa refundacyjna wciąż stanowi źródło wielu wątpliwości interpretacyjnych. Firmy farmaceutyczne, planując swoją działalność, na każdym kroku oceniać muszą potencjalne ryzyka związane z ewentualnością niewłaściwego zastosowania nowych przepisów. Wiele problemów związanych z realizacją przewidzianych w nich obowiązków pozostaje nierozwiązane. Niewiele w tym zakresie zmieniły wydawane przez Ministra Zdrowia komunikaty – dotyczyły […]

Projekt nowych regulacji dla zapobiegania wprowadzania do obrotu podróbek leków

Na stronie Ministerstwa Zdrowia jest już dostępny projekt nowelizacji implementującej Dyrektywę 2011/62/UE zmieniającej wspólnotowy kodeks farmaceutyczny w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Zmianom mają ulec przepisy prawa farmaceutycznego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowe regulacje przyniosą szereg istotnych zmian dotyczących wymagań stawianych wielu podmiotom, których […]

Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego!

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne jednocześnie ustalając termin na zgłaszanie opinii do projektu na 17 czerwca 2012 r. Zgodnie z uzasadnieniem projektu jego celem jest dostosowanie prawa polskiego do przepisów Dyrektywy 2010/84/UE zmieniającej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii Dyrektywę 2001/83/WE. […]

GIF o zakazie reklamy aptek

Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zakaz reklamy aptek nie obejmuje wszystkich działań o charakterze trade-marketingowym. Mimo, że zakaz bardzo ogranicza katalog narzędzi, którymi może posługiwać się apteka, to w dalszym ciągu są pewne działania, które – zdaniem GIF – nie naruszają zakazu reklamy aptek.

GIF pisze do Life Sciences Law Blog w sprawie wytycznych dla inspektorów

W związku z poruszeniem, jaki wywołał nasz post o wytycznych dla inspektorów w zakresie reklamy aptek, doczekaliśmy się również oficjalnej odpowiedzi z Urzędu. W dniu dzisiejszym do Kancelarii DZP trafiło pismo podpisane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Panią Zofię Ulz, informujące, że GIF nie wydał takiej instrukcji wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym. Jednocześnie, […]

Wielka Orkiestra naruszy Ustawę refundacyjną?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest bezsprzecznie wspaniałą akcją, z której wszyscy Polacy powinni być dumni. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, na czym polega ta inicjatywa. W ramach najbliższego finału Wielka Orkiestra – pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego – będzie zbierać fundusze na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. […]

Komis albo nie komis, czyli jak od stycznia sprzedawać leki do szpitali

W ostatnich miesiącach wielu naszych klientów zadawało pytanie, jak wybrnąć z kwadratury koła, którą w odniesieniu do sprzedaży szpitalnej zafundowała im nowa ustawa refundacyjna. Problem w uproszczeniu wygląda tak: zgodnie z ustawą ceny leków refundowanych na całym rynku mają być sztywne (a więc ani mniejsze, ani większe niż cena urzędowa), […]