Tag: reklama aptek

Co z zakazem reklamy aptek po wyroku w sprawie OFE?

4 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie oceny konstytucyjności przepisów wprowadzających reformę systemu emerytalnego ograniczającą udział otwartych funduszy emerytalnych w gromadzeniu środków ubezpieczonych oraz zmieniającą zasady ich funkcjonowania. Spośród wszystkich zaskarżonych przepisów za niekonstytucyjny uznany został jedynie ustanowiony w zakwestionowanych przepisach zakaz reklamy OFE. Czy analogiczne orzeczenie może zapaść w sprawie konstytucyjności art. 94a Prawa farmaceutycznego zakazującego reklamy aptek i ich działalności?

Jak reklamować kosmetyki?

Produkty kosmetyczne są coraz powszechniej wykorzystywane przez apteki jako towar do zwiększania ich marżowości, wpływania na atrakcyjność placówki w oczach konsumenta, a w rezultacie na jej obroty. Takie wykorzystanie produktów kosmetycznych jest jednym z wielu dostępnych narzędzi trade-marketingowych, które mogą odrobić potencjalne straty spowodowane przepisami Ustawy refundacyjnej i usztywnieniem cen […]

GIF nadal kwestionuje programy lojalnościowe

26 czerwca 2014 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący reklamy aptek. Z przedmiotowego komunikatu wynika, że zdaniem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, programy lojalnościowe stanowią reklamę aptek w rozumieniu art. 94a Prawa farmaceutycznego i tym samym są zakazane.

Kara za reklamę musi być przemyślana i precyzyjnie uzasadniona

W dwóch niedawnych wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił obowiązki Inspekcji Farmaceutycznej związane z nakładaniem kary za prowadzenie reklamy apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności. W obu orzeczeniach sąd podkreślił, że kara nie może być wymierzana w sposób dowolny i nieuzasadniony. Z uzasadnienia decyzji wydawanej przez […]

WSA potwierdza istnienie domniemania rękojmi aptekarzy

Istnieje domniemanie, że każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu i spełniający warunki formalne wskazane w Prawie farmaceutycznym daje rękojmię należytego prowadzenia apteki. Domniemanie to może zostać obalone dopiero przez prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego – takie stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2014 r.

WSA częściowo przychylnie w sprawie reklamy aptek

Bilans 2 lat sporów administracyjnych i sądowych o zakaz reklamy aptek nie jest dla farmaceutów korzystny. Spośród 67 wyroków wydanych w sprawach reklamy aptek tylko trzy można uznać za częściowo korzystne dla skarżących. Spośród tych trzech wyroków dwa ograniczają się jedynie do rozstrzygnięcia w zakresie kary a tylko w jednym […]

Rozbieżność w orzecznictwie WSA w sprawach udziału OIA w postępowaniach dotyczących reklamy aptek

Wraz z wejściem w życie zakazu reklamy aptek i ich działalności samorząd aptekarski podjął działania zmierzające do włączenia się w proces egzekucji nowych ograniczeń administracyjnych. Uchwałą Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. uchwalony został nowy Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej, zgodnie z którego art. 19 ust. 1 „aptekarz […]

Czy zakaz reklamy aptek oznacza zakaz prowadzenia działań marketingowych?

21 stycznia na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł „Apteki: między informacją a reklamą”  przedstawiający pogląd, że wszelkie działania ubezpieczeniowe lub rabatowe aptek, polegające na umożliwieniu tańszego zakupu leków stanowi niedozwoloną przepisami Prawa farmaceutycznego reklamę aptek. Jednak czy przepisy faktycznie zakazują wszelkich działań aptek wprowadzających np. obniżkę cen?