Tag: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Nowa superinspekcja dla suplementów diety i FSMP?

Dyskutowana od dłuższego czasu reforma inspekcji odpowiedzialnych m.in. za nadzór nad żywnością w ostatnim czasie pojawiła się ponownie na agendzie sejmowej. Czy Inspekcja Sanitarna przestanie zajmować się rynkiem suplementów diety i FSMP? Jakie skutki dla branży może mieć planowana reforma ? O tym m.in. w dalszej części artykułu.

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

28 kwietnia 2014 r. minister zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zmiana rozporządzenia ma zapewnić zgodność przepisów krajowych z postanowieniami Dyrektywy Komisji 2013/46/UE z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniającej Dyrektywę 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących białek, […]