Tag: Ustawa refundacyjna

W tym dziale znajdą Państwo opinie, analizy i praktyczne porady związane z ustawą refundacyjną, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Expose Ministra Konstantego Radziwiłła na Komisji Zdrowia

W dniu wczorajszym Minister Zdrowia wygłosił expose w obecności członków sejmowej Komisji Zdrowia oraz zaproszonych gości. Wystąpienie Ministra Konstantego Radziwiłła wraz z pytaniami płynącymi zarówno ze strony pozostałych posłów, w tym Mariana Zembali, czy nowego przewodniczącego Komisji Zdrowia – Bartosza Arułkowicza trwało 3 godziny.

Pierwsze czytanie nowelizacji Ustawy refundacyjnej już 2 grudnia

Na 2 grudnia 2015 r., na godzinę 11:00, zaplanowano pierwsze czytanie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty. Uzasadniał go będzie przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Jacek Krajewski. Projekt ten został […]

Pierwszy projekt nowelizacji Ustawy o refundacji w nowym Sejmie

19 listopada 2015 r. do pierwszego czytania skierowany został Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty (druk sejmowy 25). Pomimo, iż projekt ten wpłynął do Sejmu 16 grudnia 2013 r. dopiero w […]

Szymon Łajszczak o możliwości zmiany wniosków refundacyjnych – wywiad dla „Menedżera Zdrowia”

Na stronie internetowej czasopisma „Menedżer Zdrowia” ukazał się wywiad stanowiący komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 6  maja 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 87/15) zatytułowany „Sąd niweczy cele postępowania refundacyjnego”. W trakcie wywiadu omówione zostały potencjalne skutki, jakie dla firm farmaceutycznych oraz pacjentów spowodować może ograniczenie możliwości zmiany wniosku […]

Meandry postępowania odwoławczego cz. I – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

W związku z wątpliwościami w zakresie postępowania odwoławczego od niekorzystnej decyzji refundacyjnej, temat ten wymaga głębszej analizy. W tym postępowaniu wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku tego stosuje się w zasadzie wszystkie przepisy regulujące instytucję odwołania od decyzji administracyjnej. Wprowadzenie środka odwoławczego posiadającego odmienną […]

Stanowisko Ministra Zdrowia w zakresie modyfikowania treści wniosku refundacyjnego – artykuł z cyklu „Praktyka refundacyjna”

W dniu 30 września 2015 r. Minister Zdrowia opublikował komunikat dotyczący braku możliwości modyfikowania urzędowej ceny zbytu po zakończeniu negocjacji z Komisją Ekonomiczną. Analogicznie organ wskazał, że niedopuszczalna jest modyfikacja wniosku w przypadku prowadzenia postępowania odwoławczego. Komunikat ten bazuje, w ocenie organu, na interpretacji uzasadnienia do wyroku WSA w  Warszawie z dnia […]

Zmiana planu finansowanego NFZ na 2015 r.

Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się  „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację„, który dotyczy środków w planie finansowym NFZ na rok 2015. Z projektu wynika, że planowana jest zmiana planu finansowego NFZ na rok 2015. W wyniku tej […]