Tag: WPGO

Gra o strumień odpadów – nowe wymagania dla RIPOK

Do 30 czerwca 2016 r. sejmiki powinny uchwalić zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami („WPGO”). W jednych województwach praca już wre (https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami/), w innych zapewne niedługo wrzeć zacznie. Będzie to bez wątpienia praca ciekawa, bowiem przyjmując nowy katalog regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”) Ustawodawca nie ułatwił zadania samorządowcom. W […]

Nieważność jednego z „nowych” WPGO

Jak już informowaliśmy na blogu, z początkiem lipca upłynął termin na uchwalenie zaktualizowanych Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami („WPGO”). Dotychczasowa lista województw, w których weszły w życie uchwały w sprawie wykonania już uchwalonych WPGO jest stosunkowo krótka. Są to: Województwo Małopolskie (25 lipca 2012 r.), Województwo Podlaskie (24 lipca 2012 r.), […]

Wpełzająca rewolucja, czyli krótko o tym kiedy powstaje obowiązek regionalizacji

Zgodnie z założeniem ustawodawcy poszczególne obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny wchodzić w życie stopniowo, zgodnie z terminami określonymi w art. 10 i nast. tej ustawy. Analizując coraz liczniejsze materiały i wypowiedzi dotyczące rewolucji odpadowej, w tym dotyczące przepisów, odnosimy, być może mylne, wrażenie, że […]