Tag: Zakłady opieki zdrowotnej

UOKiK i Państwowa Inspekcja Sanitarna łączą siły przeciwko nieprawidłowym reklamom suplementów diety

Rynek suplementów diety rozwija się bardzo dynamicznie, a prognozy wskazują na systematyczny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat. Zwiększające się zainteresowanie konsumentów suplementami diety oraz coraz większe wydatki konsumentów na te produkty, skutkują również częstszymi kampaniami reklamowymi. Cel jest jeden – dotarcie do jak największego grona odbiorów i zainteresowanie ich swoim produktem. Przedsiębiorcy aktywnie rywalizując o swoich klientów nie zawsze pamiętają o przepisach prawa oraz nie zawsze rzetelnie informują o cechach i właściwościach suplementów diety.

Nowa superinspekcja dla suplementów diety i FSMP?

Dyskutowana od dłuższego czasu reforma inspekcji odpowiedzialnych m.in. za nadzór nad żywnością w ostatnim czasie pojawiła się ponownie na agendzie sejmowej. Czy Inspekcja Sanitarna przestanie zajmować się rynkiem suplementów diety i FSMP? Jakie skutki dla branży może mieć planowana reforma ? O tym m.in. w dalszej części artykułu.

Dopłaty za leczenie a działanie fundacji przyszpitalnych

Polecamy Państwu lekturę artykułu Marzeny Sygut „Fundacje przy szpitalach: wsparcie finansów placówek czy ukryte współpłacenie” (Rynek Zdrowia, 20 czerwca 2014 r.), komentujący m.in. kwestię stosowania dopłat za leczenie ponadstandardowe oraz praktykę powoływania fundacji przy szpitalach, mogących stanowić sposób na wprowadzenie współpłacenia pacjentów obsługiwanych w ramach kontraktów z NFZ. Problem ten […]

Kodeks Przejrzystości – transparentność przemysłu, a obowiązki przedsiębiorcy

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przyjął Kodeks Przejrzystości, którego celem jest zapewnienie transparentności w relacjach z przedstawicielami zawodów medycznych (dalej jako: HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (dalej jako: HCO). Należy jednocześnie pamiętać, że ujawnianie opisanych w nim korzyści będzie rodziło szereg obowiązków dla jego sygnatariuszy m.in. w zakresie wewnętrznych […]

Powierzenie przechowywania dokumentacji medycznej

Szykują się duże zmiany w ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia przygotowało założenia do projektu zmiany ww. ustawy w październiku 2013 roku. Projekt obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Jedną z ważniejszych zmian jest zamiar wprowadzenia instytucji powierzenia przechowywania dokumentacji medycznej.

Mapy potrzeb zdrowotnych – dobry pomysł, gorsze wykonanie

Istotnymi i bardzo interesującymi elementami „pakietu kolejkowego” opublikowanego przez ministerstwo zdrowia na początku kwietnia są tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach przewiduje utworzenie ogólnopolskiej mapy potrzeb zdrowotnych oraz regionalnych map potrzeb zdrowotnych.

Podatek VAT za usługi ośrodka w ramach badań klinicznych

Z uwagi na ciągle pojawiające się wątpliwości przypominamy, iż zgodnie z wyrokiem NSA w sprawie I FSK 406/12, usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Tym samym podlegają opodatkowaniu wg podstawowej stawki 23%. Z pełnym uzasadnieniem wyrokiu można zapoznać się tutaj.

Opłata na start za rozpoczęcie badania klinicznego

W ostatnim czasie coraz więcej ośrodków publicznych uzależnia rozpoczęcie prowadzenia badań klinicznych od opłacenia przez sponsora określonych kosztów administracyjnych (tzw. „start-up fee”). Na powyższą „opłatę” składać się mają ryczałtowo wyliczone koszty ośrodka związane z rozpatrywaniem dokumentacji sponsora oraz negocjowaniem umowy o prowadzenie badania klinicznego.

Usługi przygotowania dokumentacji lekarskiej korzystają ze zwolnienia z VAT

We wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego szpital wskazał, że jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym na zasadach określonych w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej („ustawa o działalności leczniczej„). Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta […]