Tag: Żywność

Jutro pierwszy dzień szkoły bez batoników i chipsów

1 września wchodzą w życie ograniczenia dotyczące żywności w szkołach. Więcej na ten temat w komentarzu DZP w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Tymczasem prezentujemy kluczowe aspekty niedawno opublikowanego rozporządzenia MZ ustalającego katalog środków spożywczych dopuszczalnych w jednostkach systemu oświaty.

Nowe ograniczenia w reklamie żywności

1 września zmieniają się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej jako: UBŻŻ), która będzie zakazywać sprzedaży, a także prowadzenia reklamy i promocji żywności, która nie została dopuszczona do sprzedaży lub do stosowania w żywieniu zbiorowym w tzw. Jednostkach Systemu Oświaty (dalej jako: JSO). JSO to nowe pojęcie w […]

Volens nolens, ONEL/OMEL (cz. 3 sagi)

Przewidywane przez nas jeszcze w lutym 2011 roku (patrz tutaj i tutaj) orzeczenie w sprawie ONEL/OMEL ujrzało światło dzienne. 19 grudnia 2012 roku. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-149/11(tutaj) i udzielił, chociaż częściowej, odpowiedzi co do zasad rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15(1) Rozporządzenia 207/2009?

ACTA a SABAM vs. Scarlet Extended (C-70/10)

W związku z powszechna krytyką ACTA powoływany jest ostatnio wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie C-70/10 SABAM vs. Scarlet Extended. Ten artykuł ma na celu zbadanie jak treść orzeczenia TSUE w tej sprawie można odnieść do postanowień ACTA.