Wyrok ETS z dnia 18.11.2010 r. potwierdza, iż zwolnienie usług medycznych przewidzianych w Dyrektywie VAT należy rozumieć dość szeroko.

Decyzja Trybunału jest niezwykle istotna w kontekście zmian, które wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami zwolnieniu podlegały praktycznie wszelkiego rodzaju usługi medyczne niezależnie od ich charakteru. Takie ukształtowanie przepisów było jednak niezgodne z Dyrektywą VAT. Dlatego ustawodawca zdecydował się dostosować polskie przepisy do regulacji wspólnotowych i ograniczyć zakres zwolnienia usług medycznych. W konsekwencji od nowego roku zwolnieniu z VAT będą podlegały tylko usługi mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia.

ETS wskazał bowiem w nim, iż zwolnieniu będą podlegały także usługi stanowiące część procedury medycznej, pod warunkiem, iż są one zasadniczym samoistnym i nieodłącznym elementem tej procedury, w przypadku której żadnego etapu nie można w sposób praktyczny przeprowadzić odrębnie d pozostałych etapów. Ponadto, dla uznania danych usług za zwolnione z opodatkowania nie ma znaczenia okoliczność czy są one wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Na powyższą ocenę nie wpłynie również okoliczność, iż rezultat usługi jest porównywalny do produktu farmaceutycznego niepodlegającego zwolnieniu z opodatkowania VAT. Usługi medyczne powinny bowiem być oceniane w sposób niezależny, tylko i wyłącznie na podstawie ich własnego charakteru, bez względu na dostępność zamienników opodatkowanych VAT.

Mikołaj Bokowy

Mikołaj Bokowy


mikolaj.bokowy@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *