Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie dnia 1 listopada 2013 r., wprowadza opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych.

Wyroby gazowe, dotychczas zwolnione od akcyzy, będą opodatkowane akcyzą według zasad zbliżonych do opodatkowania wyrobów węglowych.

Nowelizacja wprowadza instytucję „pośredniczącego podmiotu gazowego” oraz „finalnego nabywcy gazowego”. Opodatkowaniu podlegać będzie co do zasady ostatni etap obrotu, tj. sprzedaż wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu czy też użycie wyrobów przez pośredniczący podmiot gazowy.

Podatnikiem co do zasady będzie pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży na rzecz finalnego nabywcy gazowego lub używający wyrobów gazowych. Jednak ustawa przewiduje nadanie statusu podatnika również finalnemu nabywcy gazowemu, w szczególnych, określonych przypadkach użycia przez niego wyrobów gazowych.

Nowelizacja wprowadza szeroki katalog zwolnień od opodatkowania oraz nakłada pewne obowiązki na pośredniczące podmioty gazowe. Warunkiem skorzystania ze zwolnień jest m.in. odpowiednie dostosowanie umów z kontrahentami.

Jeśli są Państwo zainteresowani doradztwem w powyższej sprawie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Magdalena Dobrowiecka

Magdalena Dobrowiecka


magdalena.dobrowiecka@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. ja juz coraz mniej rozumiem te wszystkie opodatkowania….

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *