Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Ministerstwo finansów planuje objąć podatkiem akcyzowym popularne obecnie „alternatywy” wobec papierosów. Zgodnie z opublikowanym przez ministerstwo projektem ustawy podatkiem akcyzowym miałyby być objęte m.in. tabaka, tytoń do żucia czy saszetki nikotynowe.

W dniu 6 maja 2024 r., w biuletynie Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, sporządzony przez Ministra Finansów. Zaproponowane przez niego w tym projekcie regulacje mogą mieć istotny wpływ na podatek akcyzowy, skupiają się one bowiem na wprowadzeniu zmian w przedmiotowym zakresie wyrobów podlegających akcyzie.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów akcyzowych, przez wyroby akcyzowe należy rozumieć wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie.

Minister finansów planuje natomiast poszerzyć zakres powyższej definicji. Jak zostało wskazane w projekcie ustawy, przez wyroby akcyzowe należy rozumieć wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie, saszetki nikotynowe, a także inne wyroby nikotynowe.

Dokonując analizy obydwu z powyższych definicji należy zauważyć, że proponowany przez Ministra finansów katalog wyrobów akcyzowych, poza wyrobami uwzględnionymi w obecnej definicji wyrobów akcyzowych, obejmuje także saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe.

Jak zostało wskazane w projekcie ustawy, saszetki nikotynowe to wyroby niezawierające tytoniu, lecz zawierające nikotynę lub jej związki lub pochodne, zmieszane lub niezmieszane z włóknami roślinnymi lub innymi dodatkami, znajdujące się w porcjowanych saszetkach lub w równoważnej postaci, które mogą być używane doustnie do wchłaniania nikotyny lub jej związków lub pochodnych przez organizm ludzki.

Przez inne wyroby nikotynowe należy natomiast rozumieć wyroby zawierające nikotynę lub jej związki lub pochodne, które mogą być używane do wchłaniania nikotyny lub jej związków lub pochodnych przez organizm ludzki, inne niż wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych, wyroby nowatorskie i saszetki nikotynowe, z wyłączeniem wyrobów wykorzystywanych wyłącznie w celach medycznych.

Wskazać w tym miejscu należy, że zaproponowana definicja innych wyrobów nikotynowych jest niezwykle szeroka. Zgodnie bowiem z jej brzmieniem, opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegać będą nie tylko wszelkiego rodzaju gumy do żucia, plastry i aerozole zawierające nikotynę, pojawiające się obecnie na rynku jako zyskująca na popularności alternatywa wobec wyrobów tytoniowych, ale także wyroby tytoń taki zawierające, w tym między innymi powszechnie wszystkim znane wyroby, takie jak tabaka czy tytoń do żucia. Co istotne, kategoria ta obejmować będzie także wszelkie inne wyroby, które dopiero pojawią się na rynku zgodnie z inwencją producentów oraz rozwojem technologicznym.

Biorąc pod uwagę powyższe, ewentualna nowelizacja przepisów akcyzowych może istotnie wpłynąć na obecny rynek tytoniowy oraz nikotynowy, nakładając akcyzę na cieszące się dużą popularnością „alternatywy” wobec papierosów.

Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany na forum sejmowe, znajdując się obecnie na etapie opiniowania na poziomie rządowym. Zgodnie jednak z jego obecną treścią, przewidziane w projekcie przepisy miałyby wejść w życie już 1 stycznia 2025 r.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *