Po kilkunastu miesiącach rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, Naczelny Sąd Administracyjny będzie musiał w końcu zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie: jak należy interpretować pojęcie „reprezentacji” z punktu widzenia ustawy o CIT?. Ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorców organizujących spotkania biznesowe z obecnymi i potencjalnymi klientami z punktu widzenia zaliczania wydatków na takie spotkania do kosztów uzyskania przychodów.

Postanowieniem z 17 grudnia 2012 r. (sygn. akt: II FSK 702/11), NSA zwrócił się o wydanie uchwały w zakresie zaliczania wydatków na zakup usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, odbywającymi się w siedzibie podatnika, jak też poza tą siedzibą, do kosztów reprezentacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

W orzecznictwie sądów administracyjnych, dominują dwa przeciwstawne poglądy na temat wykładni przedmiotowego pojęcia.

Według pierwszego z nich, pojęcie „reprezentacji” należy interpretować zgodnie z jego słownikowym brzmieniem, tj. jako wystawność i okazałość przy organizacji i ponoszeniu wydatków na spotkania z kontrahentami. Stąd zakupione usługi gastronomiczne, które nie niosą za sobą cech okazałości czy wystawności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (tj. według kryterium ponoszenia kosztów w celu uzyskaniem przychodów lub zabezpieczeniem albo zachowania źródła przychodów).

Drugi pogląd uznaje reprezentację jako każde działanie przedsiębiorcy (inne niż reklama), mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiżu przedsiębiorcy, podejmowane przede wszystkim w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami (również tymi potencjalnymi). W takiej sytuacji, ani wystawność przy organizacji spotkania, ani też miejsce (np. ekskluzywna restauracja) jego organizacji nie stanowi kryterium do uznawania ponoszonych wydatków na takie spotkania za mające charakter reprezentacyjny.

Termin ogłoszenia uchwały nie jest jeszcze znany.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *