Rechenstreifen von Taschenrechner

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający m.in. obowiązek przesyłania dobowych wyciągów z rachunków bankowych, a także ograniczający zakres tajemnicy skarbowej. Zdaniem projektodawcy proponowane zmiany pozwolą na bardziej skuteczną walkę z nadużyciami, w szczególności poprzez analizę dokonywanych transakcji, a także ostrzeganie podatników przed konsekwencjami transakcji z nieuczciwymi kontrahentami.

W projekcie noweli MF proponuje wprowadzenie obowiązkowego przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych przez podatników, z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Wyciągi miałyby trafiać Szefa KAS bezpośrednio z banków lub SKOK.

Ponadto Ministerstwo proponuje zmianę przepisów o tajemnicy skarbowej poprzez umożliwienie udostępniania kontrahentom informacji o podatnikach, w szczególności o niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania był obowiązany czy też o braku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji podatkowej.

Według projektodawcy zmiana ta pozwoli na ostrzeganie podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów, tj. sygnalizowanie transakcji mogących być potraktowane jako „podejrzane” oraz elektronicznym zawiadamianiu podmiotów o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Planowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2017 r.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *