Extremely close up view of Poland currency

Reprezentowaliśmy firmę farmaceutyczną w postępowaniu w trybie nadzwyczajnym (stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć podatkowych) przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawie podatku VAT.

Po długotrwałej oraz skomplikowanej proceduralnie batalii przed organami podatkowymi, a następnie w sądach administracyjnych, zakończonej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, skutecznie doprowadziliśmy do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia organów obydwu instancji o odmowie stwierdzenia nieważności.

Jednocześnie uchylono postanowienia obydwu instancji zapadłych w toku pierwotnego postępowania podatkowego.

Dzięki naszym staraniom klient odzyska ponad 8 mln PLN powiększone o kwotę odsetek za okres kilku lat.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *