W maju br. Komisja Europejska (KE) włączyła się do „polskiego” sporu o zgodność z prawem wspólnotowym nałożenia PCC na czynności restrukturyzacyjne obejmujące aport do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w zamian za akcje lub udziały innej spółki kapitałowej.

Odpowiadając na pytanie polskiego eurodeputowanego KE zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, potwierdzając istnienie niezgodności przepisów ustawy o PCC z prawem wspólnotowym.

Grafika

Podsumowując swoją wypowiedź KE wskazała:

W związku z tym, niezależnie od faktu obowiązywania w Polsce przed dniem 1 maja 2004 r. takiego podatku od operacji związanych z przeniesieniem aktywów lub pasywów lub jednej bądź więcej gałęzi działalności, po tej dacie Polska miała obowiązek zwolnienia z podatku kapitałowego czynności restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 69/335/EWG w brzmieniu nadanym

Miejmy nadzieję, że stanowisko Komisji Europejskiej zostanie uwzględnione w praktyce organów podatkowych przy rozstrzyganiu sporów o zgodność ustawy o PCC z prawem wspólnotowym.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *