Zapewne spotkali się Państwo z opinią, iż aport składników majątkowych do spółki kapitałowej powinien podlegać opodatkowaniu jedynie w sytuacji, w której dochodzi do emisji nowych udziałów. Otóż niestety WSA nie podziela tej opinii i w wyroku z dn. 30.06.2010 r.[1] wskazał, że według przepisów kodeksu spółek handlowych pojęcie objęcia udziału odnosi się zarówno do nowych udziałów, jak i do podwyższenia wartości istniejących.

Wskazany wyrok sądu wpisuje się w ustaloną już linię orzecznictwa w tym zakresie. Pogląd ten jest także akceptowany w doktrynie prawa podatkowego. Tym samym należy stwierdzić, że podtrzymane zostaje stanowisko ustawodawcy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w innej formie niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część skutkować będzie zawsze powstaniem przychodu do opodatkowania, niezależnie od formy emisji podwyższonego kapitału do wspólników.


[1] Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 30 czerwca 2010 r. (sygn. I SA/Ke 274/10).

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Counsel

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *