Od 1 lipca 2015 roku Ministerstwo Finansów planuje zmiany w ustalaniu właściwości Dyrektorów Izb Skarbowych w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

Kryterium wg którego określona zostanie właściwość danego Dyrektora Izby Skarbowej ma być rodzaj podatku, którego dotyczy pytanie.

Jeżeli chodzi o wnioski dotyczące VAT i PIT to bez zmian, właściwość będzie należała do Dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Katowicach.

W zakresie CIT Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi straci możliwość wydawania interpretacji.

Planowana jest również zmiana właściwości miejscowej, poprzez inną alokację województw do poszczególnych Izb Skarbowych. Izba Skarbowa w Warszawie będzie właściwa wyłącznie dla wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim bądź poza terytorium kraju.

Innymi podatkami, tj. akcyzą, PCC czy podatkiem od spadków i darowizn, ma zajmować się wyłącznie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie i Katowicach.

Projekt zmian do rozporządzenia znaleźć można tutaj.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *