Ostatnio pojawił się kolejny wyrok potwierdzający, iż wydzielenie kilku zorganizowanych części przedsiębiorstwa w wyniku podziału nie powoduje powstania dochodu.

Zgodnie z treścią wyroku, sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu, iż dochód z udziału w zyskach osób prawnych nie powstaje wówczas, gdy składniki majątkowe z wydzielonej części spółki stanowią jedną całość, której można przypisać cechę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem sądu, z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będącego podstawą rozstrzygnięcia organu, nie sposób wywieść, by intencją ustawodawcy było ograniczenie stosowania tego przepisu do sytuacji gdy wydzielana jest tylko jedna zorganizowana część przedsiębiorstwa(!).

W mojej opinii to bardzo interesujący wyrok – otwiera on bowiem dyskusję w zakresie kwalifikacji różnie skonstruowanych zespołów składników majątkowych jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Ponadto przyjęcie odpowiednich konstrukcji w tym zakresie może służyć znacznemu zmniejszeniu obciążeń podatkowych działań restrukturyzacyjnych.

Karol Kołowski

Karol Kołowski


karol.kolowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *