VAT związany z zapłaconą zaliczką może zostać odliczony dopiero w chwili zapłaty zaliczki, nawet jeśli wcześniej podatnik otrzymał fakturę dokumentująca taką płatność.

Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 9 listopada 2010 r., sygnatura I SA/Wr 1100/10.

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik wskazał, iż w celu wykonywania działalności opodatkowanej nabywa towary i usługi, a pośród tego –dostawy i usługi świadczone w dłuższym okresie czasu, to jest kilku bądź kilkunastomiesięcznym (na przykład prenumerata czasopism, utrzymywanie strony internetowej). W odniesieniu do niektórych spośród nich podatnik na początku danego okresu otrzymuje fakturę VAT, opiewającą na całą kwotę należności (za cały okres), po czym na podstawie tej faktury dokonuje zapłaty. Pytanie podatnika dotyczyło tego, kiedy powstaje po jego stronie prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej usługę (dostawę), przed zakończeniem okresu jej wykonywania oraz jej opłacenia: czy w rozliczeniu za okres, w którym spółka otrzymała fakturę czy też w rozliczeniu za miesiąc, w którym spółka dokonała zapłaty przedpłaty.

Minister Finansów uznał, iż w takim przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego zostaje zawieszone do czasu, aż usługa, którą dokumentuje faktura, zostanie wykonana lub towar objęty fakturą zostanie wydany.

WSA nie zgodził się z powyższym stanowiskiem Ministra Finansów, stwierdzając, że prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej usługę (dostawę), przed zakończeniem okresu jej wykonywania oraz jej opłacenia, powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym spółka dokonała zapłaty przedpłaty.

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska


katarzyna.mackowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *