Nie traci na aktualności problem możliwości zaliczania do KUP wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej na GPW.

Przykładem jest tu indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej 28 maja 2010 r., zgodnie z którą wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej na warszawskiej GPW są dla spółki kosztem uzyskania przychodów. Myślę, że warte podkreślenia jest, iż w tym zakresie interpretacja ta wpisuje się w ugruntowaną linię prezentowaną przez organy skarbowe.

Trzeba jednakże pamiętać, iż władze podatkowe odróżniają sytuacje, gdy upublicznienie akcji na giełdzie papierów wartościowych było związane z nową emisją akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. Jeśli bowiem poniesione wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału drogą emisji akcji, które później miały być notowane na giełdzie, to takie wydatki nie będą stanowiły KUP. W sytuacji przeciwnej, gdy akcje upublicznione na giełdzie będą na przykład stanowić własność dotychczasowych akcjonariuszy spółki, to wydatki związane z takim dopuszczeniem akcji do obrotu na giełdzie będą kosztem uzyskania przychodów.

Karol Kołowski

Karol Kołowski


karol.kolowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *