W odróżnieniu od uchwały NSA z 12 grudnia 2011 r. (II FPS 2/11), NSA uznał w wyroku z 3 kwietnia 2012 r. (II FSK 249/11), że odsetki od kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ są one wydatkami poniesionymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

NSA stanął na stanowisku, że osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem nie tylko spółki, ale również jej wspólników, którzy angażują swój kapitał w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów.

Co ciekawe, zupełnie odmienny pogląd został wyrażony przez NSA kilka miesięcy wcześniej, gdzie uznano, że odsetki od tego kredytu nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Jednakże, we wskazanym wyroku, NSA podzielił stanowisko skarżącej spółki, że wypłata dywidendy jest ściśle związana z działalnością gospodarczą spółki, z uwagi na fakt, że jej celem jest osiąganie zysku.

Jak więc widać, mimo wydania uchwały przez NSA, w orzecznictwie jak i w interpretacjach organów skarbowych dalej istnieją w tym zakresie rozbieżności.

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Counsel

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *