Jak pisaliśmy na naszym blogu, w ramach nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca przewidział możliwość ustalenia norm dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich wyrobów akcyzowych w drodze rozporządzenia.

Normy dopuszczalnych ubytków określane były dotychczas w drodze decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego.

Wydany na podstawie nowego upoważnienia ustawowego, projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych ustala normy dopuszczalnych ubytków w wysokości 2% ilości wysłanej lub 1% ilości przeładowanej wyrobów węglowych. Przyjęte wartości są identyczne jak dotychczas istniejące odpowiednie maksymalne normy dopuszczalnych ubytków.

Zakres projektu rozporządzenia nie uwzględnia ubytków wyrobów węglowych powstających w czasie magazynowania, przeładunku, przyjęcia i wydania wyrobów węglowych z magazynu, dotychczas przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków. W konsekwencji, ubytki powstające podczas ww. czynności nie powinny być opodatkowane, jednak nie wynika to z treści projektu rozporządzenia.

Celem odgórnego ustalenia norm dopuszczalnych ubytków jest uproszczenie procedury ustalania norm oraz uproszczenie rozliczeń podatnika z organem podatkowym i z kontrahentami. W przypadku wyrobów węglowych przyjęto dotychczasowe maksymalne normy. Tym samym podatnicy nie odczują zmiany.

Niemniej jednak delegacja ustawowa uprawnia do określenia norm dopuszczalnych ubytków również dla innych wyrobów akcyzowych. Tym samym, przy określaniu kolejnych norm dopuszczalnych ubytków w drodze rozporządzenia istotne będzie uwzględnienie specyfiki czynności związanych z wyrobami akcyzowymi, aby w drodze odgórnego ustalenia norm nie utrudnić działalności podmiotom, u których powstają ubytki wyrobów akcyzowych.

W konsekwencji, szeroka delegacja do ustanowienia norm dopuszczalnych ubytków wszelkich wyrobów akcyzowych w drodze rozporządzenia powoduje, iż należy uważnie śledzić zmiany regulacji w zakresie norm dopuszczalnych ubytków.

Magdalena Dobrowiecka

Magdalena Dobrowiecka


magdalena.dobrowiecka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *