Nawet 25 lat więzienia za wyłudzanie VAT

1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego przewidująca karę nawet 25 lat więzienia za przestępstwa związane z fakturami polegające na ich przerabianiu, podrabianiu, wystawianiu fałszywych, a także posłużeniu się takimi fakturami.

Za przerabianie, podrabianie lub wystawianie fikcyjnych faktur, a także posłużenie się nimi grozi od 1 marca 2017 r. kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli faktury będą opiewać na co najmniej 5 mln zł (łącznie), to przestępca będzie podlegać wtedy karze od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli kwota, na jaką opiewać będą zakwestionowane faktury, wyniesie co najmniej 10 milionów zł, to sprawca podlegać będzie karze od 5 do 15 lat pozbawienia wolności lub karze 25 lat pozbawienia wolności.

Poza karami pozbawienia wolności, sądy orzekać mogą także grzywny. Maksymalna wysokość grzywny za przestępstwa związane z fakturami wynosi 6 mln zł.

Nowe przepisy przewidują także możliwość złagodzenia kar, jeśli przestępca ujawni wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, dotychczas nieznane organom, a nawet odstąpienia od ich wymierzenia jeśli dodatkowo przestępca zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa co najmniej w istotnej części.

Obowiązujące od 1 marca 2017 r. przepisy kodeksu karnego dotyczyć będą przestępstw popełnionych począwszy od 1 marca 2017 r. Do przestępstw popełnionych wcześniej zastosowanie znaleźć powinny przepisy obowiązujące w czasie ich popełnienia.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *