Producenci leków mogą pomniejszać VAT do odprowadzenia (należny) o kwoty wynikające z not rabatowych dla aptek. Potwierdził to w wyroku z 13 kwietnia 2010r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 600/09).

Pragniemy zaznaczyć, że rozstrzygnięcie to zapadło na tle ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed 1 grudnia 2008 r. Wydaje się jednak, że tezy wynikające z omawianego wyroku zachowują swoją aktualność również w obecnym stanie prawnym.

Sprawa VAT-owskich implikacji rabatów, które nie są udzielane bezpośredniemu kontrahentowi nadal jest przedmiotem sporów z organami podatkowymi, dlatego też, praktyczne rozwiązywanie tego typu kwestii wymagać będzie ostrożności.

Tezy orzeczenia ułatwiają podatkowe rozliczenia wynikające z rabatów „przeskakujących” jeden szczebel obrotu, tj. rabatów udzielanych przez producentów bezpośrednio aptekom, bez udziału hurtowni.

NSA nie miał problemu z przyjętym przez producenta schematem postępowania: apteki biorące udział w programie zobowiązane były do przesyłania comiesięcznych raportów dotyczących daty zakupu, ilości i ceny zakupionych produktów oraz numeru faktury, która ten zakup dokumentowała. W oparciu o powyższe informacje spółka przygotowywała kalkulację wartości rabatu należnego każdej aptece. Po dokonaniu takiej kalkulacji, spółka sporządzała i wysyłała noty rabatowe, które zawierały wszystkie elementy dokumentu księgowego w myśl ustawy o rachunkowości. Czynności tej towarzyszył przelew kwoty w wysokości udzielonego rabatu.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Krzysztof Dyba

Krzysztof Dyba
Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Tax Manager

krzysztof.dyba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *