Zdaniem NSA oceniając prawo do odliczenia VAT, nie można wymagać od podatnika, aby w każdym przypadku dokonywał weryfikacji kontrahenta w celu upewnienia się co do jego wiarygodności.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 marca 2013 r. (sygn. I FSK 429/12) odniósł się do kwestii możliwości odebrania podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów od dostawcy, który firmuje działania podmiotu trzeciego.

NSA nawiązał do niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (o niektórych wyrokach TSUE pisaliśmy już tutaj) i potwierdził, że odebranie podatnikowi podstawowego prawa na gruncie VAT jakim jest prawo do odliczenia uzależnione jest od wykazania w oparciu o obiektywne przesłanki, iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że w ramach transakcji bądź na innym etapie obrotu doszło do naruszenia przepisów o VAT.

Jednocześnie NSA zwrócił uwagę na istotne zastrzeżenie poczynione przez TSUE, iż dokonując oceny kwestii świadomości podatnika co do popełnienia oszustwa podatkowego w zakresie VAT, nie można w sposób generalny wymagać od podatnika dokonywania weryfikacji kontrahenta, gdyż takie działania nie należą do jego obowiązków.

W mojej ocenie, uwzględnienie przez krajowe sądy administracyjne ww. zastrzeżenia powinno mieć wpływ na zwiększenie wymagań stawianych decyzjom organów podatkowych, w zakresie wykazania istnienia obiektywnych przesłanek uzasadniających powstanie podejrzeń po stronie podatnika, co do rzetelności transakcji. Dopiero bowiem w takim przypadku można oczekiwać, że podatnik podejmie określone czynności w celu zweryfikowania kontrahenta.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *