Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej przez spółkę z o.o. będącą komplementariuszem w spółce komandytowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodów komplementariusza na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów. Taka teza wynika z interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 4 kwietnia 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (znak: ILPB4/423-12/11-3/ŁM). W omawianej interpretacji, organ podatkowy podzielił zaprezentowaną przez podatnika interpretację przepisu art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT. Z powyższej regulacji podatnik wywiódł, iż wypłacone odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, który włożył kapitał w dane źródło przychodu.

W związku z powyższym odsetki, które spółka komandytowa płaci pożyczkodawcy (spółce z o.o. będącej komplementariuszem) są z jednej strony przychodem dla pożyczkodawcy, z drugiej strony powinny być traktowane jako koszt podatkowy u pozostałych wspólników w wysokości odpowiadającej ich udziałom w spółce osobowej. Jak zauważył podatnik a za nim organ, na mocy art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT, komplementariusz będący osobą prawną, jako podmiot udzielający pożyczki, nie może przedmiotowych odsetek zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, gdyż stanowią one odsetki od własnego kapitału (w tym wypadku pożyczki) włożonych przez niego w źródło przychodu, którym jest spółka komandytowa.

Konkludując, w opinii organu podatkowego kwoty wypłaconych przez spółkę komandytową odsetek od udzielonej pożyczki w części przypadającej na udział komplementariusza w tej spółce nie stanowią – stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodów.

Anna Turska

Anna Turska


anna.turska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *