O klasyfikacji odsetek od lokat terminowych przedsiębiorców wypowiedział się NSA w wyroku z 1 sierpnia 2012 r. (II FSK 2644/10) uchylając wyrok WSA z Kielc z 30 września 2010 r. (I SA/Ke 437/10).

We wskazanym wyroku, NSA stwierdził, że odsetki od lokat pochodzą z działalności związanej z lokowaniem pieniędzy, a nie z działalności gospodarczej i tym samym stanowią przychody z kapitałów pieniężnych (niezależnie od tego z jakiego rachunku pochodzą).

Stanowisko takie może spowodować powstanie obowiązku po stronie płatników tj. wypłacających odsetki. Oprócz poboru podatku, płatnicy muszą również sporządzać informację przesyłaną podatnikowi i urzędowi skarbowemu.

Do tej pory NSA nie sporządził pisemnego uzasadnienia wyroku.

Krzysztof Dyba

Krzysztof Dyba
Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Tax Manager

krzysztof.dyba@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *