PKPP Lewiatan złożył do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną na przepisy ustawy o PIT dotyczące opodatkowania PIT nieodpłatnych świadczeń przekazywanych przez pracodawców na rzecz pracowników.

Do świadczeń tych należą przede wszystkim organizowane spotkania integracyjne, polisy OC dla członków zarządu i rady nadzorczej, wykupywanie polis na życie dla pracowników czy też zapewnienie pracownikom dojazdu do pracy.

Konfederacja Lewiatan, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych zarzuciła niekonstytucyjność przepisów art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT. Zdaniem organizacji, przepisy te w sposób naruszający Konstytucję określają przedmiot (potencjalna możliwość otrzymania świadczenia) i podstawę opodatkowania w PIT (obliczenie przychodu pracownika wg metodologii wskazanej w ustawie o PIT) we wskazanym zakresie. Chodzi przede wszystkim o naruszenie zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasady bezwzględnej wyłączności ustawy w zakresie nakładania podatków, innych danin publicznych, określania podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych

Jak zauważono w skardze, o ile wskazane przepisy nie zmieniły swego brzmienia od przeszło dwudziestu lat, o tyle ich treść jest na tyle nieprecyzyjna i niejasna, że daje organom skarbowym pole do zaliczania pozapracowniczych świadczeń do przychodów ze stosunku pracy, mimo iż pracownicy faktycznie tych świadczeń nie otrzymują.

Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znany termin rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *