W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której odniósł się do wydatków na gastronomię i poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami w kontekście wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację.

W interpretacji ogólnej Minister Finansów poddał analizie orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące wydatków na reprezentację i reklamę. Formułując własne stanowisko w sprawie Minister Finansów odwołał się w szczególności do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. W powołanym wyroku NSA stwierdził, że w jego ocenie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, tylko taki wydatek na zakup usług gastronomicznych, którego jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz.

Minister Finansów stwierdził, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Jednocześnie Minister Finansów podzielił przytoczony wyżej pogląd NSA i wprost wskazał, że za wyłączone z kosztów uzyskania przychodów trzeba uznać te wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Przy czym Minister Finansów zastrzegł, że w praktyce każdy przypadek należy oceniać w sposób indywidualny.

Wydanie interpretacji ogólnej w temacie tak istotnym dla podatników jak wydatki na gastronomię i poczęstunek dla kontrahentów należy uznać za pozytywny przejaw działalności Ministra Finansów.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Counsel

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *