O wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1998 r. do 2006 r.) w zakresie dotyczącym opodatkowania tzw. nieujawnionych źródeł pisaliśmy w tym miejscu.

Pamiętać należy, że zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wznowienie postępowania nie odbywa się z urzędu, lecz wyłącznie z inicjatywy podatnika, który powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

W przypadku wznowienia postępowań przed sądami administracyjnymi, podatnicy mają dłuższy termin na złożenie skargi o wznowienia postępowania. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje bowiem termin trzymiesięczny.

Jako, że sentencja wyroku została opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 27 sierpnia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 985) podatnicy mają czas tylko do 27 września br. na złożenie odpowiedniego wniosku. Co ciekawe, Trybunał Konstytucyjny nie opublikował jeszcze pisemnego uzasadnienia wyroku, mimo że podatnikom pozostało zaledwie 3 tygodnie na złożenie wniosku.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani doradztwem w powyższej sprawie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Doradca podatkowy Wrocław

    Sytuację najlepiej opisuje chyba tylko jedno słowo: bałagan…

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *