Z dniem 4 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych. Rozporządzenie określa w szczególności zakres kontroli, tryb przekazywania informacji o czynnościach podlegających kontroli, tryb niszczenia wyrobów akcyzowych oraz sposoby i warunki magazynowania, wydawania, przyjmowania i przewożenia wyrobów akcyzowych.

Przedmiotowe rozporządzenie zastąpiło w stosownym zakresie obowiązujące uprzednio rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, w związku z regulacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, która spowodowała konieczność wydania nowego rozporządzenia wykonawczego przez Ministra Finansów.

Należy się spodziewać, że przedmiotowe rozporządzenie zostanie znowelizowane od dnia 1 września 2010 r. Proponowane zmiany zasadniczo wprowadzają odwołania do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zawierających delegację do wydania rozporządzeń wykonawczych w miejsce obecnie istniejących nawiązań do treści innych rozporządzeń wykonawczych.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Counsel

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *