7 października br. MF opublikowało dwa projekt rozporządzeń dotyczących wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur.

Zaproponowane przez MF brzmienie przepisów wprowadzi daleko idące zmiany, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i pozytywnie wpływając zarówno na szybkość obiegu faktur, jak i obniżenie kosztów tego procesu.

Najistotniejszą zmianą wydaje się rezygnacja z konieczności zabezpieczania faktur przesyłanych elektronicznie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub poprzez zastosowanie systemu EDI.

Nowe przepisy wskazują ww. sposoby wyłącznie jako przykładowe sposoby zagwarantowania autentyczności pochodzenia oraz integralność treści faktur. Te dwie cechy będą wymagane przy elektronicznym przesyłaniu faktur.

MF wprost wskazuje, że chodzi o umożliwienie przesyłania faktur mailem lub faksem.

Drugą istotną zmianą jest umożliwienie przechowywania faktur – niezależnie od sposobu ich otrzymania – w dowolnej formie. To podatnik będzie decydował o sposobie przechowywania faktur.

Rozwiązania proponowane przez MF mogą wejść w życie nawet od 1 stycznia 2011 r.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *