W interpretacji ogólnej nr PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Minister Finansów odniósł się do kwestii momentu powstawania obowiązku podatkowego przy wykonywaniu usług spedycyjnych oraz transportowych. Interpretacja ta ma związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12) TNT Express Worlwide (Poland) Sp. z o. o.

Przedmiotem wskazanego wyroku TSUE była interpretacja przepisu art. 66 dyrektywy 2006/112 w kontekście uregulowań polskiej ustawy o VAT. Zdaniem Trybunału, polska ustawa o VAT (konkretnie przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b) pozostaje w sprzeczności z przepisami dyrektywy, w zakresie w jakim VAT w odniesieniu do usług transportowych oraz spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi, nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty.

We wskazanej interpretacji, Minister Finansów stwierdził, że wobec tak przedstawionej interpretacji TSUE to do podatnika należy wybór czy przy świadczeniu wskazanych usług znajdzie zastosowanie zakwestionowany przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b czy też podatnik będzie rozpoznawał obowiązek podatkowy w momencie wykonania usługi (w przypadku podatku nieobowiązanego do wystawienia faktury – co jest dość rzadkim zjawiskiem) lub będzie rozpoznawał go z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dnia wykonania usługi (w przypadku podatników obowiązanych do wystawiania faktur). Zastosowanie jednego ze wskazanych terminów determinuje właściwy termin wystawienia faktury.

W przypadku bowiem określenia momentu powstawania obowiązku podatkowego, na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych i spedycyjnych powinny być wystawiane nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Z drugiej strony, powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury spowoduje wystawiania faktur najpóźniej siódmego dnia od dnia wykonania usługi.

Jednocześnie Minister przypomniał o zbliżających się zmianach w ustawie o VAT, które spowodują m.in. uchylenie przepisu art. 19 i zastąpienie go nowym przepisem (art. 19). Jedną ze zmian jest m.in. uchylenie przepisu wiążącego powstawanie obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury (aktualnie jest to przepis art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

W świetle powyższego, wspomniana interpretacja znajdzie zastosowanie wyłącznie do czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Zmiany miały być bardziej korzystne, ułatwiające funkcjonowanie firmy, ale w rzeczywistości to jedynie drobne poprawki, które tak naprawdę nic nie zmieniają.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *