Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów podatnik jest uprawniony do wystawiana faktury w języku obcym, o ile wystawiana jest na rzecz przedsiębiorcy, polskiego lub zagranicznego, bądź na rzecz zagranicznego konsumenta.

Takie wnioski płyną z interpretacji z dnia 5 września 2012 r. nr PT8/033/203/688/WCX/12/PT-694 wydanej przez Ministra Finansów, który z urzędu zmienił interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 10 listopada 2008 r. (nr IBPP1/443-1141/08/PK).

Tym samym, idąc za powyższym stanowiskiem, podatnik co do zasady może wystawiać faktury po angielsku czy niemiecku, jednakże z uwzględnieniem pewnych szczególnych zasad.

Elementy, które powinny znaleźć się na fakturze VAT wymienione zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 68 poz. 360). Elementy te pozostają takie same, bez względu na to czy faktura sporządzona jest w języku polskim czy w języku obcym.

Aby rozwiać wątpliwość co do wystawiania faktury w języku obcym, należy sięgnąć poza akty prawa podatkowego i zapoznać się z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. 2011 nr 43 poz. 224). Z przepisów przedmiotowej ustawy wynika, że przedsiębiorcy mają prawo do wystawiania faktur w języku obcym, o ile podmiot otrzymującym fakturę nie jest polskim konsumentem lub wystawiającym fakturę nie jest jednostka prawa publicznego (np. organy administracji publicznej). We wszystkich innych przypadkach możemy stosować terminy w języku obcym (art. 7a w zw. z art. 7 ustawy o języku polskim).

Możliwa jest przy tym sytuacja, w której przedsiębiorca będzie zobowiązany do przetłumaczenia faktury sporządzonej w języku obcym na język polski. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, kontrolowany obowiązany jest przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli podatkowej (art. 287 § 1 pkt 2). Obowiązek ten dotyczy więc również faktur VAT.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że kwota podatku VAT na fakturze powinna być zawsze wyrażona w polskiej walucie.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *