PKWiU 2008 do celów podatkowych do końca 2018 roku

Zgodnie z opublikowanym 24 sierpnia 2017 roku projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wydłuża się stosowanie PKWiU 2008 do celów podatkowych do 31 grudnia 2018 roku.

Pierwotnie od 1 stycznia 2018 r. planowane było zastąpienie obowiązującej obecnie do celów podatkowych klasyfikacji nowszą, tj. PKWiU 2015.

Jest to ważna wiadomość dla podatników, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym klasyfikacja do odpowiedniego grupowania PKWiU 2008 częstokroć determinuje obowiązki podatkowe. Klasyfikacja ta wpływa m.in. na możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku (np. w usługach związanych z zakwaterowaniem) czy też na konieczność stosowania procedury odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych świadczonych przez podwykonawców.

Warto zauważyć, że z dniem, w którym przestanie obowiązywać PKWiU 2008 do celów podatkowych mogą powstać wątpliwości odnośnie aktualności opinii klasyfikacyjnych GUS wydanych na jej podstawie oraz wydanych na podstawie tych opinii interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, nawet w przypadku gdy grupowanie PKWiU 2015 pokrywałoby się z PKWiU 2008.

Projekt obecnie jest w fazie uzgodnień.

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu projektu wskazuje, że w związku z trwającymi pracami, których celem jest analiza sposobów identyfikacji towarów i usług, m.in. na potrzeby określenia zakresu stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku, konieczne stało się wydłużenie stosowania dla celów podatkowych stosowanej obecnie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do końca 2018 r.

Jak wskazał Wojciech Śliż, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF

Przedłużamy okres obowiązywania PKWiU z 2008 r. dla celów podatkowych, aby dać sobie czas na gruntowną zmianę obecnych reguł ustalania stawek VAT. W tej chwili najbliżej jesteśmy przyjęcia pomysłu, aby te stawki oprzeć na klasyfikacji celnej, czyli kodach CN, tak jak w wielu innych krajach europejskich.

Z wypowiedzi przedstawicieli MF wynika ponadto, że prócz powiązania stawek VAT z Nomenklaturą Scaloną (CN), MF rozważa ponadto wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej w formie decyzji administracyjnej, która wiążąco rozstrzygnie na jakim poziomie powinien być opodatkowany dany produkt.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Counsel

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *