Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 sierpnia 2012 r. (III SA/Wa 2796/11), zajął stanowisko, iż usługi pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego i kredytowego świadczone przez tzw. „subagentów” (osoby, które nie świadczą usług na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z instytucją finansową), nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, podatnik (osoba fizyczna) wskazał, iż prowadzi działalność w postaci pośrednictwa kredytowego, finansowego i ubezpieczeniowego. Podatnik wskazał również, że w większości przypadków, nabywcą usługi nie jest bezpośrednio bank, lecz osoba fizyczna lub spółka, która odsprzedaje te usługi na rzecz banku. Świadczy on pośrednio usługi na rzecz banku, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz TFI. Zdaniem podatnika, świadczone przez niego usługi stanowią usługi zwolnione z VAT.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem, wydając indywidualną interpretację, w której ocenił stanowisko podatnika za nieprawidłowe. WSA w Warszawie oddalił skargę podatnika na interpretację indywidualną, przyznając rację organowi podatkowemu. Z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, iż WSA uznał świadczone usługi pośrednictwa jako wyłączone ze zwolnienia, z uwagi na fakt, iż nie są one wykonywane bezpośrednio na rzecz banku, towarzystwa ubezpieczeniowego czy też TFI. Ponadto, zdaniem WSA, usługi polegające na wyszukiwaniu klientów zainteresowanych produktami finansowymi, mają charakter techniczny, i z tego powodu winny podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Na szczegóły dotyczące stanowiska WSA trzeba będzie poczekać do czasu opublikowania uzasadnienia pisemnego wyroku.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *