Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie kolejne zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj. odniesie się do kwestii tego, czy jednostki budżetowe gmin są podatnikami na gruncie VAT (postanowienie z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt I FSK 311/12).

W związku z poważnymi wątpliwościami, pojawiającymi się w orzecznictwie sądów administracyjnych, poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowie na pytanie czy w świetle przepisów ustawy o VAT, jednostki budżetowe gminy są podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT?

Uchwała powinna pomóc gminom w rozwiązaniu nurtujących je problemów w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przede wszystkim gminy nie wiedzą bowiem czy ich jednostki budżetowe są odrębnymi podatnikami VAT, tj. czy muszą posiadać odrębne numery identyfikacji podatkowej, czy mogą dokonywać transakcji podlegających opodatkowaniu na rzecz innych jednostek budżetowych tej samej gminy lub też na rzecz samej gminy.

Można żywić nadzieję, że rozstrzygnięcie tych i innych kwestii przez NSA w formie uchwały pozwoli gminom na usprawnienie ich rozliczeń w zakresie VAT.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *