Hall of business building

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia nieruchomości komercyjnych.

Celem MF jest opracowanie zasad mających zapewnić bezpieczeństwo obrotu i stabilność podejścia do opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych, w szczególności przez określenie kiedy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ministerstwo dostrzegło problem, iż

niejednokrotnie problematyczne jest ustalenie granicy „samodzielności” części przedsiębiorstwa i pojawia się pytanie, czy w danych okolicznościach część przedsiębiorstwa jest na tyle samodzielna, że mogłaby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo. Warto zauważyć, że na trudność w abstrakcyjnym jednoznacznym wytyczaniu granic samodzielności, istotnie wpływa m.in. branża, w której działa dane przedsiębiorstwo.

W ramach konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów chce wejść w dyskusję z uczestnikami konsultacji i poruszyć szereg okoliczności faktycznych i prawnych, które mają znaczenie dla sposobu opodatkowania VAT transakcji nieruchomościowych. W szczególności MF zwraca uwagę na potrzebę rozważenia jakie elementy transakcji mogą mieć znaczenie dla kwalifikacji składników majątku jako przedsiębiorstwa lub ZCP oraz momentu, na który poszczególne elementy powinny być oceniane dla potrzeb klasyfikacji transakcji. Wreszcie MF zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak wyjaśnia Minister Skiba

Zastosowanie się do opracowanych i przedstawionych zasad skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w odniesieniu do klasyfikacji przedmiotu transakcji dla celów VAT w przypadku transakcji zbycia/nabycia nieruchomości komercyjnych.

Ministerstwo Finansów zakreśliło termin konsultacji na 3 tygodnie. Termin ten upłynie 12 października br.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Counsel

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *