Jakiś czas temu informowaliśmy na naszym blogu o wezwaniu Polski przez Komisję Europejską do zmiany przepisów odnośnie stosowania obniżonych stawek VAT dla niektórych produktów farmaceutycznych i sprzętu medycznego.

Komisja Europejska wskazała wówczas, iż Polska narusza tzw. dyrektywę VAT (dyrektywa 2006/112) przyznając obniżoną stawkę 8% VAT w odniesieniu do sprzętu medycznego do użytku ogólnego, a także niektórych nieleczniczych produktów farmaceutycznych (np. środków odkażających). Tym samym, zdaniem Komisji Polska wykroczyła poza dozwolony katalog przedmiotów, określony w Dyrektywie, które mogą być opodatkowane obniżonymi stawkami VAT.

Polski resort finansów nie podziela jednak zdania Komisji Europejskiej, co do towarów przeznaczonych do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne w celu łagodzenia skutków niepełnosprawności. Dał temu wyraz wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację nr 17911/12. Całą treść odpowiedzi znajdziecie Państwo tutaj.

Wobec tego, w najbliższym czasie nie należy spodziewać się zmiany stawek na wskazane produkty. Należy pamiętać jednak, że niezastosowanie się do powyższego wezwania (wydanego w formie uzasadnionej opinii) może skutkować skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Komisję Europejską.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *