Syringe, vial and stethoscope on surgical tray.

Ministerstwo Finansów wycofało projekt ustawy zmian w VAT na niektóre wyroby medyczne.

Czego dotyczył projekt?

Sporządzony przez Resort Finansów projekt zakładał podwyższenie VAT z dotychczasowej stawki 8% do stawki podstawowej 23%, na niektóre wyroby z gumy i soczewki kontaktowe oraz okularowe inne niż korekcyjne.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Prace legislacyjne podjęte w tym względzie zostały podjęte w związku z koniecznością likwidacji uchybienia stwierdzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybunał stwierdził bowiem, że Polska naruszyła przepisy dyrektywy VAT w związku z utrzymywaniem obniżonej 8 proc. stawki podatku VAT – zamiast stawki podstawowej 23 proc na niektóre towary związane z ochroną zdrowia.

Co dalej?

Ministerstwo Finansów wycofało projekt, ponieważ z jednej strony dąży do zmian, które będą respektować wyrok TS, a z drugiej strony do utrzymania preferencyjnych stawek opodatkowania. Planowana zmiana zakłada, iż obniżona 8% stawka podatku będzie mogła pozostać na tym poziomie w odniesieniu do części produktów gumowych. Chodzi o osłonki antykoncepcyjne i poduszki pneumatyczne. Podwyższenie stawki do 23% nastąpiłoby wobec smoczków dla dzieci, rozpylaczy, kroplomierzy i termoforów oraz soczewek, które nie służą do korekcji wzroku np. okularów przeciwsłonecznych. W uzasadnieniu projektu czytamy, iż produkty nieposiadające statusu wyrobu medycznego będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Jan Pachocki

Jan Pachocki


jan.pachocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *