W dniu 26 lipca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 2 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 881).

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Prezydenta RP, poinformowano, że zasadniczą przesłanką nowej umowy jest wzmocnienie współpracy między stronami umowy, w celu ograniczenia unikania opodatkowania i tym samym ograniczenia skali nadużyć podatkowych.

Szerzej na temat wskazanej umowy pisaliśmy w tym miejscu.

Określone we wskazanej umowie zasady powinny mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r. Umowa wejdzie w życie po wymianie not dyplomatycznych przez Polskę i Singapur.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *