Nowe zasady rozwiązywania sporów w zakresie podwójnego opodatkowania

10 października 2017 r. ministrowie finansów państw UE zaakceptowali nowe zasady rozwiązywania sporów dotyczących interpretowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy państwami członkowskimi. Regulacje te wprowadzi Dyrektywa rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

Cele regulacji

Nowe zasady mają uprościć i skrócić proces rozwiązywania sporów podatników z administracjami skarbowymi państw członkowskich w przypadku, gdy dw państwa UE dążą do opodatkowania tych samych dochodów podatnika.

Komisja Europejska szacuje, że obecnie toczy się około 900 sporów dotyczących podwójnego opodatkowania na terenie UE, o łącznej wartości ok. 10,5 miliarda EUR.

Proponowane zmiany

Zmiany zaaprobowane przez Radę ECOFIN doprowadzą do tego, że większa ilość sporów w zakresie interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie mogła zostać rozwiązana w drodze negocjacji.Porozumienie ma zostać osiągnięte pomiędzy zainteresowanymi państwami członkowskimi i podatnikiem w ramach tzw. procedury wzajemnego porozumiewania. Dotychczas tego rodzaju mechanizm mógł znaleźć zastosowanie w sprawach dotyczących cen transferowych i powstania zakładu. W praktyce, istniejąca procedura nie była zawsze respektowana.

Zakres sporów, w których państwa będą musiały wspólnie ustalić interpretację umów podatkowych, zostanie rozszerzony na wszelkie spory pomiędzy państwami członkowskimi wynikające z umów o UPO. Podatnicy jako pozytywny krok odbiorą z pewnością również nałożenie na państwa członkowskie obowiązku podjęcia negocjacji w celu rozwiązania sporu.

Istotne terminy

Kluczowym elementem zmian jest wprowadzenie terminów w jakich zainteresowane państwa członkowskie muszą wypracować wspólne rozwiązanie. Kraje będą miały 2 lata na polubowne rozwiązanie zagadnienia. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, będą zobowiązane do utworzenia Komisji Doradczej, która rozwiąże spór w drodze arbitrażu w terminie 6 miesięcy. Jeśli państwa członkowskie zaniechają tego kroku, podatnicy będą uprawnieni do złożenia skargi przed sądami krajowymi w celu rozwiązania sporu.

Moment wejścia w życie

Nowe zasady znajdą zastosowanie do skarg składanych po 1 lipca 2019 r., w odniesieniu do sporów dotyczących lat podatkowych rozpoczętych w dniu 1 stycznia 2018 r. lub później.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *