technical financial graph on technology abstract background

Polska została wezwana przez Komisję Europejską do dokonania pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie wymiany informacji. 1 stycznia 2016 r. minął termin, do którego miało nastąpić pełne wdrożenie dyrektywy. Sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia w pełni dyrektywy w sprawie wymiany informacji. Dyrektywa Rady 2014/107/UE w sprawie wzajemnej pomocy w dziedzinie opodatkowania dochodu i kapitału, zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji między krajowymi organami podatkowymi, ma na celu wzmocnienie współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w celu skuteczniejszego zwalczania uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych.

W dniu 29 września 2016 r. Komisja Europejska (KE) wydała decyzję, stanowiącą uzasadnioną opinię (art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przez Polskę.

Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do dnia 1 stycznia 2016 r. Polska do tej pory nie poinformowała Komisji o wprowadzeniu wszelkich niezbędnych środków w celu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *