Kolejny wyrok naszych sądów potwierdził nadrzędność prawa wspólnotowego nad prawem krajowym (III SA/Wa 2285/09).

Mówię tu o wyroku WSA w spawie skargi podatnika na interpretację MF dotyczącą zwolnienia podatkowego na zakup nieruchomości w Republice Irlandii ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w Polsce.

WSA zdecydował, iż zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych nie może być uzależnione od warunków, które stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami wynikającymi z Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, takimi jak swoboda przemieszczania się, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej czy zasada swobodnego przepływu pracowników.

Tylko w ramach przypomnienia – od chwili przystąpienia Polski do UE, tak sądy krajowe jak i organy administracji mają obowiązek interpretowania przepisów w oparciu o cały system prawa wspólnotowego, a w razie kolizji norm krajowych z unijnymi, muszą „pominąć” te pierwsze.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *