Eksperci Praktyki Podatkowej DZP reprezentowali importera alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji leków w precedensowym sporze dotyczącym możliwości zastosowania zwolnienia z akcyzy czynności importu alkoholu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podzielił stanowisko podatnika i potwierdził, że import taki podlega zwolnieniu od akcyzy w oparciu o bezpośrednio stosowane przepisy prawa wspólnotowego.

WSA w Łodzi wyrokiem z kwietnia br. (sygn. III SA/Łd 47/13) uchylił decyzje organów podatkowych określających zobowiązanie w podatku akcyzowym i VAT z tytułu importu alkoholu etylowego wykorzystywanego do produkcji produktów leczniczych.

Sąd potwierdził stanowisko podatnika, iż przepisy krajowe (art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o podatku akcyzowym) wykluczające z możliwości zastosowania zwolnienia z akcyzy przypadek importu alkoholu etylowego są niezgodne z prawem wspólnotowym (art. 27 ust. 1 lit. d Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych).

Z uwagi na sprzeczność regulacji krajowej z przepisami Unii Europejskiej WSA w Łodzi wskazał, że podatnik miał prawo do bezpośredniego zastosowania dyrektywy i skorzystania ze zwolnienia podatkowego na tej podstawie.

Przywołany wyrok potwierdza prawo polskich importerów, głównie firm farmaceutycznych, do stosowania zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego sprowadzanego z państw trzecich, np. ze Szwajcarii czy USA. Dla zastosowania zwolnienia podatkowego istotne jest przeznaczenie alkoholu etylowego – do produkcji leków, a nie sposób, w jaki zostanie on nabyty, tj. w kraju, sprowadzony z innego państwa członkowskiego czy też nabyty w ramach importu.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Partner

jan.czerwinski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. Witam,

    CZy to oznacza, ze jeżeli alkohol etylowy zostanie sprowadzony z zagranicy przy produkcji leku/specyfiku na bazie alkoholu nie będzie podlegał opłacie akcyzowej?

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *