Rolled Polish Zloty Banknotes. Hundred Zlotys Bills Closeup.

Rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach której planuje wprowadzić mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment.

Proponowane w projekcie nowelizacji VAT zmiany wprowadzające mechanizm podzielonej płatności mają na celu zapewnić większą stabilność wpływów z VAT oraz zapobiec unikaniu płacenia tego podatku. Split payment ma być kolejnym narzędziem, obok JPK, monitorowania transportu towarów, odwrotnego obciążenia (tzw. reverse charge) i solidarnej odpowiedzialności nabywcy, służącym do walki z luką podatkową w VAT.

Istota mechanizmu split payment ma polegać na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest regulowana przez nabywcę na zwykły rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT jest płacona na specjalne konto dostawcy, tzw. rachunek VAT.

W rezultacie zastosowania tego mechanizmu, dostawca ma ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. W ocenie projektodawcy, w konsekwencji zastosowania split payment dostawca nie będzie mógł szybko „zniknąć”, zatrzymując przy tym VAT należny fiskusowi.

Projektowane zmiany zakładają, że mechanizm będzie miał zastosowanie tylko do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników (B2B) oraz że będzie dobrowolny.

Zamiany przewidują również system zachęt, polegających na wyłączeniu możliwości zastosowania przepisów o solidarnej odpowiedzialności, ustaleniu dodatkowego sankcyjnego zobowiązania czy podwyższonych odsetek za zaległości podatkowe.

Zgodnie z projektem, ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński
Radca Prawny, Senior Tax Manager

jan.czerwinski@dzp.pl

Jeden komentarz

  1. ciekawe, jak to wszystko wyjdzie w tzw praniu 😀

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *