Inna istotna zmiana znowelizowanej Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczy transakcji restrukturyzacyjnych polegających na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Dotychczasowe brzmienie przepisu wskazywało, iż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jedynie transakcja polegająca na wniesieniu aportem oddziału. Sformułowanie takie stanowiło naruszenie przepisów prawa wspólnotowego, które zobowiązuje państwa członkowskie do zwolnienia z podatku kapitałowego transakcji polegających na wniesieniu w formie wkładu niepieniężnego całego majątku danego podmiotu lub części działalności (ang. branch of activitiy). Obecna zmiana ma za zadanie naprawić ten błąd.

Grzegorz Sprawka

Grzegorz Sprawka
Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner

grzegorz.sprawka@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *